logga blå

Flow är ett tillstånd av total närvaro och fullständigt fokus. Där vill vi vara så ofta vi kan, eller hur?

Hållbart ledarskap

Tänk dig att du har en utomstående resurs och bollplank utanför företaget, organisationen eller idrottsklubben som kan hjälpa dig i din, och därmed organisationens utveckling. Det kan handla om att hantera arbetsmiljöfrågor som stress, hållbarhet, konflikter, hälsa. Eller att hitta din och dina medarbetares potential. Alla ledare, oavsett om du leder ett team eller ett företag, behöver då och då stanna upp och reflektera över och träna sitt ledarskap. Det hjälper jag gärna till med.

Min drivkraft är din utveckling

Jag tror på individens kraft att vara sitt bästa jag. Jag är en person med utvecklingsfokus och min mission är att coacha, lyfta och stärka individer och organisationer.

Coaching

som ger effektivitet, trygghet och resultat

Sedan 2013 jobbar jag som diplomerad Coach enligt ICF, International Coach Federation. Min viktigaste uppgift som coach är att driva dig mot nya insikter, att hitta dina mål och tillsammans med dig arbeta för att nå dem.

För att coachingen ska fungera är det viktigt att du öppnar upp och tar ansvar för din utveckling. Resultaten kommer när du har reflekterat och tränat.

DISC Analys

Jag brukar med fördel också jobba med DISC-analyser (beteende- och kommunikationsanalyser) för att komma igång och jobba med ett team eller ledningsgrupp. Eller för att se möjligheter att använda varandras olikheter och på så vis bli mer effektiva i ert arbetssätt. Om din grupp behöver en inspirationsföreläsning och träna för att komma vidare – kontakta mig.

HERO-IQ

Är du nyfiken på psykologisk trygghet och vad den kan betyda för dig som individ och din organisation? Jag är numera certifierad i Stefan Söderfjälls koncept HERO-IQ som mäter ditt individuella psykologiska kapital. Med det som utgångspunkt, kan man jobba med hur du vill utvecklas med det psykologiska kapitalet, som består av Hopp, Egenförmåga, Resiliens och Optimism.

Ledarträning och Grupputveckling

Individuell Ledarträning är direkt kompetenshöjande och ger dig och din organisation tydliga puffar framåt. Det är också ett effektivt sätt att utforska och sedan träna just dina vägar till ökad självinsikt, din motivation och inspiration, din kommunikation, dina prioriteringar, dina mål och vägen dit.  

För att starta eller komma vidare i en utvecklingsprocess i gruppen jobbar vi ofta i form av workshops.  Vi identifierar tillsammans de områden vi behöver arbeta med. Det kan vara fördelaktigt att göra beteendeprofilanalyser  eller kartlägga det psykologiska tryggheten och kapitalet på gruppmedlemmarna för att ge en ökad självinsikt.

Målet är att skapa högpresterande ledningsgrupper och team genom att utveckla grupprelationer och skapa tydlighet i uppdraget.

Gruppträning kan också innebära en öppen utbildning i form av kursen Ledarskapsresan. Under sju månader går vi igenom grunderna i ett effektivt ledarskap med ett mindre antal deltagare. Du stärker förmågan att leda dig själv och andra. Teori blandas med diskussioner om de ämnesområden som ingår i kursen. Målsättningen är att du skall bli effektiv och tydlig i din roll vare sig du är ny i din roll eller redan har varit ledare under en tid.

Utmaningar

Vi har alla våra utmaningar. Några av oss söker dem för att vi ständigt vill förbättra oss själva eller något i vår omgivning. Vi ser dem tidigt och jobbar strukturerat för att hitta vägar framåt. Några av oss får utmaningar till oss av yttre omständigheter och vi får använda våra förmågor på ett mer agilt sätt för att hitta vägar framåt.

Oavsett hur utmaningarna kommer till oss, så mår vi gott av att se dem och hitta vägar att utvecklas med dem. Behöver du struktur och någon att reflektera dina utmaningar med?  Välkommen att kontakta mig!